Ola Ling Slöjd

Ola Ling

Slöjdare i och genom Västerbotten.

Svarvar skålar i traditionell skärsvarvningsteknik. Täljer och anordnar kurser i slöjd.

Region Västerbottens Slöjd stipendiat 2021

Slöjdhandledarutbildning Västerbottens Läns Hemslöjdsförening


olalingslöjd-2680
11102019-278-myr
11102019-274-botten myr
254-225
20181102-Svart HDR
28052019-248-sida1
20181101-Sälg
247
07092019-textur_02