Kurser

Kurser/

Workshops

  De kurser och workshops som vi erbjuder kan utformas för att täcka just era behov.

Här visas exempel på kurser som vi anordnat


Pallkurs

Jag visar mitt sätt att bygga en pall. Med olika torra ämnen går det att foga samman ben och sits så att benen krymper fast i sitsen!

En gammal teknik som fungerar ypperligt än idag.

Deltagare i kursen får tillgång till verktyg och material.


Slöjd för barn och unga med autism

"Onsdagar är den bästa dagen i veckan"-Slöjd för barn och unga med Autism

Under hösten 2021 genomförde jag tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor en förstudie kring hur  Slöjd kunde användas som ett sätt för barn och unga inom autismspektrat att träffa andra personer med liknande erfarenheter. Under förstudien fick deltagarna pröva på slöjd med skärande verktyg i en för dem anpassad miljö. 


Reportage från poddenhandgjort

Intervju med deltagare och Ola Ling här

Skapande Skola

Slöjdkurser inom hård och mjukslöjd

Tonvikt på traditionella tekniker,slöjd i rått virke.

Täljkurs "Små slöjd"


Smörkniv, stekspade täljning i både rått och tort virke med täljkniv, bandkniv och täljhäst.

Mönsterskärning med karvsnittskniv och mönsterkomposition.