Slöjd Verkstan Egilhallen


Slöjdverkstan Egilhallen

Sedan 2022 Finns min verksamhet i lokaler som vi hyr av Västerbottensmuseum. Verksamheten är inte en del av museet. Men vi har sammarbeten. I lokalen har jag min produktion av slöjd och även mycket av min kursverksamhet.